ท้องทะเลของเราคือความรับผิดชอบของเรา

แนวปะการังครอบคลุมพื้นที่น้อยกว่า 2% ของพื้นทะเลแต่เป็นสิ่งที่คอยค้ำจุนสัตว์ทะเลมากมายหลายชนิด (มีการประเมินว่าอาจมากถึง 9 ล้าน ชนิดจากงานวิจัยล่าสุด) แนวปะการังเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดบนโลกแต่ก็ถูกคุกคามมากที่สุดเช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันแนวปะการังได้เสื่อมโทรมและลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วทั่วโลกซึ่งจากการประเมินโดยนักวิทยาศาสตร์ของ UN เราอาจสูญเสียแนวปะการังทั้งหมดไปอย่างถาวรในปี 2050 ดังนั้นการคุ้มครอง การฟื้นฟู และการอนุรักษ์แนวปะการังจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นในการรักษาแนวปะการังทรัพยากรทางทะเลที่เรายังมีเหลือนี้ไว้

คุณคงอาจสงสัยว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาจากไหนและที่สำคัญคือจะสามารถร่วมช่วยเหลืออะไรได้บ้าง

โครงการ NHRCP (New Heaven Reef Conservation Program) ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2007 เพื่อให้ความรู้ในเรื่องระบบนิเวศ การวิจัย และการฟื้นฟูแนวปะการังให้แก่นักดำน้ำและบุคคลที่สนใจ

ทางเราเชื่อว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดกับทะเลเช่นนักดำน้ำสมควรที่จะเป็นผู้ที่ช่วยรักษาท้องทะเลของเราไว้ ดังนั้นทางเราจึงต้องการที่จะทำให้มีนักดำน้ำและบุคคลทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการศึกษาและการอนุรักษ์ทางทะเลมากยิ่งขึ้น

โครงการ NHRCP ถูกออกแบบมาเพื่อให้ประสบการณ์ในภาคสนามและความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบนิเวศ การเก็บข้อมูลเพื่องานวิจัย และเทคนิคต่างๆในการฟื้นฟูแนวปะการังที่ถูกใช้งานอยู่โดยผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก การทำการเก็บข้อมูลและการวิจัยเป็นหนทางเดียวในการที่จะรู้ได้ถึงปัญหาที่แท้จริงของแนวปะการังแห่่งนั้น ซึ่งจะสามารถให้คำตอบได้ว่าสิ่งได้จำเป็นในการที่จะบรรเทาปัญหานั้น และทำให้สามารถดำเนินโครงการฟื้นฟูแนวปะการังแห่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจากจบการฝึกหลักสูตรอนุรักษ์แนวปะการังของ NHRCP แล้ว นักเรียนจะมีความเข้าใจที่ดีในเรื่องของระบบนิเวศแนวปะการัง ปัญหาต่างๆ การฟื้นฟูและนอกจากนี้ยังจะได้ทักษะการดำน้ำใหม่ๆที่จำเป็นในการทำงานอนุรักษ์อีกด้วย

หลักสูตรของโครงการ NHRCP จะถูกแบ่งเป็นหลายส่วนเพื่อตอบสนองโจทย์ของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นเพื่อเป็นการลองหาประสบการณ์ชีวิต3 วัน เพื่อเป็นการเข้าร่วมให้อะไรบางอย่างคืนแก่สิ่งแวดล้อม หรือเพื่อทำการเขียนวิทยานิพนธ์หรือฝึกงานซึ่งสามารถเป็นเวลาถึง 6 เดือน