โครงการอนุรักษ์ทางทะเล

การศึกษาและการสร้างความตระหนักคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จริงๆแล้วสิ่งที่สร้างความเสียหายแก่แนวปะการังที่ร้ายแรงที่สุดคือสิ่งที่เกิดขึ้นบนผืนดินไม่ใช่ในทะเล แต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและค่านิยมของสังคมเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลานาน ดังนั้นในขณะเดียวกันทางเราจึงทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ของเราในการทำโครงการวิจัยและฟื้นฟูแนวปะการังโดยที่มีจุดประสงในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแนวปะการังรอบเกาะเต่าโดยตรง

ทุกๆวันโครงการของเราทำงานร่วมกับนักเรียนและเครือข่ายบนเกาะทั้งในน้ำและบนบกในประเด็นเรื่องคุณภาพความหลากหลายทางชีวภาพ และความสมบูรณ์ของแนวปะการัง เป้าหมายของเราคือการคุ้มครองและฟื้นฟูในขณะที่มีการเก็บข้อมูลและการวิจัยถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆในแนวปะการัง นอกจากงานที่โครงการของเราดำเนินด้วยตัวเองแล้ว โครงการ NHRCP ยังทำโครงการอื่นๆร่วมกับร้านดำน้ำอื่นๆบนเกาะเต่าผ่าน ชมรมรักษ์เกาะเต่า สำหรับโครงการอนุรักษ์ใหญ่ของเกาะเต่า นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง และกองทัพเรือไทยในโครงการอนุรักษ์อื่นๆด้วย

สำหรับทางด้านงานวิจัย โครงการ NHRCP ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย 2 แห่งในประเทศไทยเป็นหลักคือ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการ NHRCP ของเรามีการปรับปรุงหลักสูตรอยู่ตลอดเวลา เพิ่มเติมข้อมูลล่าสุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคการฟื้นฟู และปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้นในแนวปะการัง ซึ่งโครงการหลักที่เรากำลังให้ความสนใจเป็นพิเศษได้แก่

 • โครงการเก็บข้อมูลสถานะของระบบนิเวศในแนวปะการังรอบเกาะเต่า
 • โครงการทำแหล่งอนุบาลปะการังและการพัฒนาปะการังเทียม
 • โครงการ Build a Reef ซึ่งเป็นการให้คนอุปการะชิ้นส่วนปะการัง
 • โครงการ ฟื้นฟูและพัฒนาโครงสร้าง Bio Rock
 • โครงการศึกษาการผสมพันธุ์ของปะการังและการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน
 • โครงการอนุบาลหอยมือเสือ
 • โครงการติดตั้งและซ่อมบำรุงทุ่นจอดเรือรอบเกาะเต่า
 • โครงการพักฟื้นลูกเต่าทะเล
 • โครงการจัดการขยะในทะเลและบนชายฝั่ง
 • โครงการตรวจสอบปัญหาและการกำจัดหอยDrupella
 • โครงการศึกษาเชื้อโรคปะการัง